Privacy Policy

Privacy Policy คือ นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกกับ ufabetvineum3.com ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว จะมีผลประโยชน์ต่อสมาชิกทุก ๆ คน เพราะฉะนั้นสมาชิกควรจะให้ความสำคัญกับข้อมูลในส่วนนี้ให้ได้มากที่สุด หากท่านละเลยหรือฝ่าฝืนนโยบายข้อใดข้อหนึ่ง ทีมงานจะลงโทษโดยการตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ufabetvineum3.com ทันที

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ ufabetvineum3.com จะดูแลและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี โดยเราจะไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลในส่วนนี้ให้กับบุคคลที่สาม

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

การสมัครสมาชิกในครั้งแรก สมาชิกจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร , เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัญชีธนาคาร

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

การเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ สมาชิกจะเข้าใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคุกกี้จะทำการจดจำรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของสมาชิกผู้ใช้บริการทุกคน

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมจากผู้ใช้บริการ จะถูกนำมาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลข่าวสาร , การตลาด , โปรโมชั่น

 • การแชร์ข้อมูล

เว็บไซต์ของเราไม่มีนโยบายในการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งจะเว้นแต่หากผู้ใช้บริการได้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

 • การจัดเก็บข้อมูล

เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ตามมาตรการความปลอดภัยของทางเว็บไซต์ ข้อมูลจะไม่รั่วไหลออกนอกเว็บไซต์เด็ดขาด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

เว็บไซต์ของเราไม่มีนโยบายในการให้บริการกับสมาชิกที่เป็นเด็กและเยาวชน หากท่านใดฝ่าฝืนหรือปลอมแปลงข้อมูล หากตรวจสอบพบเจอจะทำการตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกทุกคนจะมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ท่านใดที่อยากเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อทีมงานได้ที่ contact@ufabetvineum3.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงจะประกาศผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์หลัก ufabetvineum3.com

 • การติดต่อเรา

สำหรับสมาชิกที่อยากพูดคุยกับทีมงาน หรือ พบเจอปัญหาติดขัด ติดต่อทีมงานโดยตรงได้ที่ช่องทาง contact@ufabetvineum3.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 • ภาษาของนโยบายนี้

ในส่วนของภาษาของนโยบายความเป็นส่วนตัว และ ภาษาในการให้บริการ จะเป็นเวอร์ชันพื้นฐานที่เป็นภาษาไทยเพียงเท่านั้น

 

ทางเว็บไซต์ ufabetvineum3.com เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเวลาที่เห็นสมควร